Par Kosmolats

 • 1999.g.

  • Uzņēmuma dibināšana un tirdzniecības uzsākšana;
  • Sadarbības līguma noslēgšana ar Koncernu KAĻINA.

 • 2008.g.

  Loģistiskā centra atvēršana Rīgā.

 • 2010.g.

  Filiāles atvēršana Lietuvā.

 • 2015.g.

  Sadarbības līguma noslēgšana ar UNILEVER RUS.